TIN TỨC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2017/BXD: Đơn giản và dễ vận dụng hơn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2017/BXD) ban hành mới đây có nội dung ngắn gọn và dễ vận dụng hơn so với phiên bản trước. Đây là đánh giá của các chuyên gia tại Hội thảo giới thiệu về quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD, do Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức ngày 28/5, tại Hà Nội.

GIỚI THIỆU QCVN 09:2017/BXD

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 09:2017/BXD về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017