Bảng tóm tắt tiêu chí QCVN 09:2013/BXD
 
Ánh sáng điện rất cần thiết đối với các tòa nhà hiện đại nhưng lại gây tiêu tốn năng lượng một cách đáng kể. Bóng đèn sẽ tiêu thụ điện để tạo ra ánh sáng, nhưng cũng sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng do sức nóng của đèn tạo ra, dẫn đến việc tăng tải lạnh trong tòa nhà. Kinh nghiệm cho thấy, cứ 3w năng lượng chiếu sáng được tiết kiệm sẽ giảm được 1w
Điều hòa không khí và thông gió thường có tỉ lệ tiêu thụ năng lượng cao nhất trong các tòa nhà ở vùng khí hậu nhiệt đới
Lớp vỏ công trình bao gồm tường, cửa sổ, mái và móng của công trình. Lớp vỏ công trình rất quan trọng vì nó tạo ra sự tiện nghi về nhiệt thông qua việc bảo vệ những người bên trong tòa nhà tránh khỏi nóng, gió, ô nhiễm và ánh sáng chói v.v...
Tại các tòa nhà (trừ khu dân cư) của Việt Nam, việc sử dụng các thiết bị điện khi không cần thiết đã tiêu thụ một lượng điện đáng kể. Ví dụ, chúng ta vẫn thường thấy đèn và điều hòa vẫn để bật tại những phòng không có người. Điều khiển tự động để tắt một phần hoặc toàn bộ hệ thống điện khi không cần sử dụng là một biện pháp tiết kiệm điện đáng kể.