GIỚI THIỆU QCVN 09:2017/BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09:2017/BXD về "Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả" được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2018 và thay thế Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09:2013/BXD  về "Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả", mã số QCVN 09:2013/BXD

QCVN 09:2017/BXD quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng và cải tạo các tòa nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, khu thương mại và các khu dân cư có diện tích sàn từ 2500m2 trở lên.

QCVN 09:2017/BXD được biên soạn theo hướng đơn giản, có tính khả thi cao và tiết kiệm chi phí. Các quy định của QCVN 09:2017/BXD dựa vào kết quả phản hồi của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và thẩm định ở một số cuộc khảo sát và các nghiên cứu sâu có tính đến yếu tố chi phí và lợi ích.

Trong hầu hết các công trình xây dựng của Viêt Nam, hệ thống làm mát và chiếu sáng là những hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, lên tới 3/4 tổng lượng năng lượng tiêu thụ. Do đó nhiều quy định của QCVN 09:2017/BXD hướng tới mục tiêu:

1. Giảm nhu cầu làm mát và chiếu sáng nhân tạo
bằng cách thiết kế lớp vỏ công trình sao cho giảm được lượng bức xạ nhiệt đồng thời tối đa hóa việc sử dụng ánh sáng tự nhiên.

2.
Cung  cấp hệ thống làm mát và chiếu sáng hiệu quả bằng cách bắt buộc sử dụng hệ thống làm mát và thông gió tối ưu, kiểm soát chiếu sáng, quy định công suất chiếu sáng tối đa theo độ rộng công trình.

Thêm vào đó, QCVN 09:2013/BXD cũng quy định lượng điện tiêu thụ và hệ thống đun nước nóng. Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định của QCVN 09:2013/BXD trong thiết kế và vận hành các công trình sẽ tiết kiệm tổng năng lượng tiêu thụ từ 14% đến 36%.
Tác động của QCVN 09:2017/BXD đối với quá trình xây dựngTóm tắt 22 yêu cầu trong Quy chuẩn đối với các công trình xây dựng

* chỉ áp dụng đối với các không gian có ĐHKK