QUY TRÌNH NHẬN CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH EDGE


1. Quy trình chứng nhận EDGE

Quy trình chứng nhận bắt đầu ngay từ giai đoạn thiết kế, với việc nhập thông số dự án vào phần mềm EDGE và lựa chọn các giải pháp xanh. Dự án đạt tiêu chuẩn EDGE phải cải thiện được ít nhất 20% mức tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu so với công trình điển hình tại tỉnh/thành phố đó. Nếu đạt được mức cải thiện này thì dự án sẽ đủ điều kiện để đăng ký cấp chứng chỉ.

Trong quá trình chứng nhận, khách hàngsẽ nộp hồ sơ để các kiểm toán viên,những người đã được tập huấn về EDGEkiểm tra tại các bước thiết kế, xây dựng,đồng thời cũng sẽ tiến hành kiểm trathực địa. Những dự án đạt tiêu chuẩnEDGE sẽ được cấp chứng chỉ.

Hình 1: Quy trình chứng nhận EDGE

2. SGS – Đối tác chứng chỉ EDGE

Tập đoàn SGS là một tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giám định, thử nghiệmvà thẩm tra. SGS được công nhận như biểu tượng toàn cầu cho chất lượng và sự chínhtrực. SGS có chức năng giám sát các chương trình chứng nhận chuyên môn và chứng nhận dự án EDGE. SGS công nhận những giải pháp xanh và nâng cao hiệu quả công trình thông qua việc cấp chứng chỉ EDGE tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với:
  • Ông Trần Khánh Tùng. Email: tung.tran@sgs.com - Điện thoại: + 84 8 3935 1920
  • Nguyễn Thu Nhàn. Email: nnhan@ifc.org - Điện thoại: +84 4 3937 8736

3. Hướng dẫn quy trình cấp chứng chỉ EDGE

Vui lòng tải tài liệu hướng dẫn tại đây [Tải về]