Tài liệu hội thảo

Tập huấn chuyên sâu về Thiết kế công trình, Thẩm định và Thẩm tra hồ sơ thiết kế tuân thủ QCVN 09:2013/BXD
Ngày: 15/03/2016 - Địa điểm: Hà Nội - TP HCM
1. Nội dung chính:
 • Giới thiệu các công trình xây dựng được hỗ trợ thiết kế tuân thủ QCVN 09:2013/BXD và đạt Chứng chỉ công nhận công trình xanh EDGE của Nhóm Ngân hàng Thế giới
 • Giới thiệu công trình khu nhà ở Nam Long (đơn nguyên A), Khu Dân cư Nam Long: ý tưởng thiết kế ban đầu và những thay đổi để tuân thủ QCVN 09:2013/BXD
 • Quy trình thẩm tra thiết kế công trình khu nhà ở Nam Long theo yêu cầu QCVN 09:2013/BXD
 • Kinh nghiệm thẩm tra thiết kế công trình khu nhà ở Nam Long và thẩm
 • tra tuân thủ QCVN 09:2013/BXD
 • Quy trình thẩm tra thiết kế công trình khu nhà ở Nam Long theo yêu cầu QCVN 09:2013/BXD cho tiêu chí Lớp Vỏ Công Trình và Điều hòa không khí
 • Quy trình thẩm tra thiết kế công trình khu nhà ở Nam Long, Khách sạn La Thành và Văn phòng FPT theo yêu cầu QCVN 09:2013/BXD cho tiêu chí Hệ thống chiếu sáng, Thang máy, thang cuốn, Mức tiêu thụ điện năng và Hệ thống cấp nước nóng
 • Quy trình chứng nhận công nhận công trình xanh EDGE cho công trình nhà ở Nam Long và nghiệm thu công trình
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm EDGE online

2. Tài liệu đính kèm:
 • Chương trình hội thảo
 • Tóm tắt và hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD
 • Giới thiệu công trình khu nhà ở Nam Long
 • Quy trình thẩm tra thiết kế công trình xanh Nam Long
 • Kinh nghiệm thẩm tra công trình Nam Long
 • Quy trình thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình tuân thủ QCVN 09:2013/BXD
 • Quy trình chứng nhận EDGE và nghiệm thu công trình Nam Long
 • Giới thiệu phần mềm online EDGE