Các công trình trình diễn
Tổng diện tích sàn: 100.000 m2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng. Công năng: Văn phòng
Tổng diện tích sàn: 14.970 m2 (15 tầng). Chủ đầu tư: Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Công năng: Khách sạn
Tổng diện tích sàn: 31.209,87 m2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Nam Long. Công năng: Chung cư