Ngày 19/05/2016 

Hội thảo "Quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng"

Ngày 7/1/2016, tại Hà Nội, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID Việt Nam) tổ chức hội thảo chuyên đề “Hiện trạng, nhu cầu và định hướng quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng”. Dự hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng, bà Techi Majanen -
Báo cáo tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Quang đã đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT tại cơ quan Bộ Xây dựng cũng như tại các Sở Xây dựng địa phương và cho rằng nhu cầu triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành xây dựng trong thời gian tới là rất cấp thiết, thuộc nhiều lĩnh vực như: Hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, phát triển đô thị, kinh tế xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng,... Các hệ thống dịch vụ công trực tuyến như cấp giấy phép xây dựng, công nhận/công nhận bổ sung phòng thí nghiệm, cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.Trước nhu cầu lớn trong việc xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Quang đã đưa ra các giải pháp để triển khai, thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến những giải pháp về tài chính, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật cũng như biện pháp phối hợp với các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin trong nước nhằm tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu mô hình ứng dụng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, các dịch vụ công trực tuyến để triển khai ứng dụng tại Bộ Xây dựng.Bên cạnh những đánh giá năng lực về thu thập, xử lý và nhu cầu quản lý cơ sở dữ liệu trong ngành Xây dựng, các chuyên gia tham dự hội thảo cũng nêu lên thực trạng và nhu cầu quản lý cơ sở dữ liệu về hiệu quả năng lượng công trình xây dựng tại Hà Nội, hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về hiệu quả năng lượng công trình xây dựng của Hoa Kỳ (SEED) và đưa ra những đánh giá về thực trạng công tác quản lý cơ sở dữ liệu trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Việt Nam… Theo các chuyên gia, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng là đặc biệt cần thiết và cần sớm được triển khai trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Công Thịnh cho biết, quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng là một trong những nội dung quan trọng đang được Bộ Xây dựng tích cực triển khai, với sự hỗ trợ của USAID Việt Nam. Để quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng được triển khai hiệu quả, Bộ Xây dựng rất chú trọng đến sự phối hợp của Bộ Công thương, các Sở Xây dựng địa phương cũng như các đơn vị chuyên về tiết kiệm năng lượng trong việc cung cấp, chia sẻ các thông tin cần thiết phục vụ các yêu cầu công việc đặt ra.Hội thảo “Hiện trạng, nhu cầu và định hướng quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam”. Chương trình nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng Xanh thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành Xây dựng, đẩy mạng thực hiện áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia “Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả” (QC09:2013), xúc tiến các công trình hiệu năng cao và công trình xanh.
Theo Trần Đình Hà - Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng