TIN TỨC

Việt Nam vẫn "thiếu vắng" các công trình xanh

Việt Nam mới có khoảng 61 công trình xây dựng được chứng nhận là công trình xanh bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường.

GIỚI THIỆU QCVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 09:2013/BXD (QCVN) về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả được bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD do do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký