Ngày 05/09/2014 

Ban hành quy chuẩn mới áp dụng cho công trình sử dụng năng lượng hiệu quả

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, trong đó quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo công trình.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đã đưa ra những hướng dẫn khá chi tiết về thiết kế, thi công công trình nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.

Quy chuẩn này bao gồm: lựa chọn vật liệu, màu sắc vật liệu (tường bao ngoài và mái) để đảm bảo thông thoáng, đủ khả năng cách nhiệt, giảm thiểu bức xạ xâm nhập vào công trình nhằm làm tăng hiệu suất năng lượng cho công trình. Đồng thời, quy chuẩn cũng đưa ra các quy định về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng, hệ thống đun nước nóng, hệ thống thang máy và thang cuốn để đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đây là những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình dân dụng (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có tổng diện tích sàn từ 2500m2 trở lên. T
heo đó, hồ sơ thiết kế các công trình xây mới, sửa chữa cải tạo có quy mô xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 09:2013/BXD phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này. Việc thẩm tra, thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình xây dựng được tiến hành theo quy định hiện hành, trong đó có nội dung về sự tuân thủ các quy định của QCVN 09:2013/BXD đối với các công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn Quốc gia QCVN 09:2013/BXD được xây dựng với sự tham gia nghiên cứu và góp ý của các chuyên gia quốc tế do các tổ chức quốc tế tài trợ, bao gồm: Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cục năng lượng Đan Mạch (Vương quốc Đan Mạch). Theo ông Trần Đình Thái - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ môi trường, Bộ Xây dựng: Bộ Xây dựng đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế tiến hành khảo sát 57 tòa nhà tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để làm cơ sở lựa chọn kịch bản áp dụng QCXDVN - các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, số lượng các tòa nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư cũng nhanh chóng gia tăng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng rất lớn. Vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà đang trở nên bức bách. Do đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành được cho là công cụ góp phần giúp mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong khu vực tòa nhà được thực hiện nhanh chóng hơn.
Theo vietnamnet.vn