Tổng hợp tiêu chí QCVN 09:2013/BXD

Bảng tính AC04b
Tiêu chí: Cách nhiệt ống dẫn hệ thống cấp lạnh
Mã tiêu chí: AC04b
Yêu cầu quy chuẩn: Các ống dẫn môi chất lạnh của máy lạnh và đường ống dẫn nước lạnh của hệ thống điều hoà không khí trung tâm phải có lớp cách nhiệt lớn hơn hoặc bằng chiều dày cách nhiệt trong bảng 2.9 và 2.10 của QCVN 09:2013/BXD, áp dụng cho vật liệu cách nhiệt có